scroll-to-top-icon
youtube-iconfacebook-icon

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Splashlight

Common-Splashlight-Logo

วิธีใช้

  • สวมเสื้อผ้าที่ซักล้างออกได้ง่าย
  • คิดวิธีเล่นใหม่ๆ
  • ใช้น้ำอุ่น (ไม่ร้อน) เพื่อทำให้น้ำเรืองแสง
  • ห้ามเล่นในที่มืดสนิท (คุณควรจะมองเห็นทิศทางที่คุณกำลังจะก้าวไป)

วิธีบรรจุปืนฉีดน้ำ

Rubber Bung_Instructions-10min.web